Akta Gaji Minimum di Malaysia (Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2018) | Pada 23 November 2018, satu Warta Kerajaan Persekutuan telah disiarkan oleh Pejabat Peguam Negara yang boleh dinamakan sebagai Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2018.

Kadar gaji minimum yang ditetapkan adalah berdasarkan bulanan, harian dan mengikut jam. Berhubung pekerja yang tiada gaji pokok tetapi dibayar mengikut ‘upah ikut kerja’, berat tan, tugasan, perjalanan atau komisen, kadar gaji bulanan yang kena dibayar hendaklah tidak kurang daripada kadar gaji minimum bulanan.

kadar gaji minimum 2018

Dengan adanya Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2018, Perintah Gaji Minimum 2012 adalah terbatal mulai 1 Januari 2019.

Jika pembaca adalah pekerja atau majikan, bolehlah muatturun Warta Kerajaan Persekutuan ini untuk simpanan tuan puan bagi dijadikan rujukan syarikat masing-masing.

MUATTURUN PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2018

Di manakah majikan dan pekerja boleh mendapatkan bantuan dan nasihat mengenai dasar dan pelaksanaan gaji minimum?

Isu-isu Dasar

Sekretariat
Majlis Perundingan Gaji Negara
Kementerian Sumber Manusia
Aras 7, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 PUTRAJAYA
Tel: 03-8886 5156
Faks: 03-8881 0668
E-mel: minimumwages[at]mohr[dot]gov[dot]my
Laman sesawang: www.mohr.gov.my

Isu-isu Pelaksanaan

Jabatan Tenaga Kerja (Semenanjung Malaysia dan Labuan)
Kementerian Sumber Manusia
Aras 5, Blok D3, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 PUTRAJAYA
Tel : 03-88865192
Faks: 03-8889 2368
Emel : jtksm[at]mohr[dot]gov[dot]my
Laman sesawang: jtksm.mohr.gov.my

Jabatan Tenaga Kerja (Sabah)
Tingkat 1, Blok C & D,
Bangunan KWSP P/S 14557
88852, Kota Kinabalu, SABAH
Tel : 088-238755/233820
Faks : 088-242445
Emel : jtknsabah[at]mohr[dot]gov[dot]my
Laman sesawang: jtksbh.mohr.gov.my

Jabatan Tenaga Kerja (Sarawak)
Tingkat 13, Bangunan Sultan Iskandar,
Jalan Simpang Tiga,
93532, Kuching, SARAWAK
Tel : 082-242261/414062
Faks : 082-244909
Emel : gajimin[at]mohr[dot]gov[dot]my
Laman sesawang: jtkswk.mohr.gov.my

Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia
Kementerian Sumber Manusia
Aras 9, Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 PUTRAJAYA
Tel : 03-88865460
Faks : 03-88862355
Emel : jppm[at]mohr[dot]gov[dot]my
Laman sesawang: jpp.mohr.gov.my