Pengenalan Akta Kerja 1955

Pengenalan Akta Kerja 1955 | Akta Kerja atau Employment Act 1955 adalah undang-undang pekerjaan yang diguna pakai di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Untuk negeri Sarawak, undang-undang yang diguna pakai ialah Ordinan Buruh Sarawak Bab.76 / Sarawak Labour Ordinance Cap.76 manakala negeri Sabah pula, menggunakan Ordinan Buruh Sabah Bab.67 / Sabah Labour Ordinance Cap.67.

Akta Kerja 1955 adalah akta yang digubal pada tahun 1955 dan telah dipinda hampir keseluruhanya pada tahun 1998. Akta ini meliputi peruntukan hak-hak pekerja yang bertujuan melindungi pekerja dari sebarang eksploitasi oleh majikan dan meletakkan faedah-faedah minima yang perlu diberikan kepada pekerja yang dilindungi di bawah akta ini.

Bukan semua pekerja dilindungi oleh akta ini kerana ianya ada beberapa syarat. Akta Kerja 1955 cuma melindungi pekerja-pekerja yang tersenarai dalam Jadual Pertama Akta Kerja 1955.

Syaratnya antara lain adalah:

 1. bergaji RM 2,000 dan ke bawah;
 2. atau jika ia melebihi RM2,000, dia hendaklah pekerja yang berkerja secara ‘manual’ iaitu kerja yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan dan skill tangan semata tanpa perlukan sebarang keperluan untuk menganalisa atau berfikir.
 3. Pekerja domestik seperti orang gaji dan tukang kebun di rumah tidak termasuk dalam senarai pekerja yang dilindungi ini.

 

Contract of Service

Bagi maksud Akta Kerja 1955, pekerja juga adalah mereka yang di bawah kontrak perkhidmatan (Contract of Service) dan bukannya kontrak bagi perkhidmatan (Contract For Service).

 

Maksud Upah Di Bawah Akta Kerja 1955:

Seksyen 2 (Tafsiran):

“upah” ertinya upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai kepada seorang pekerja bagi kerja yang dibuat mengikut kontrak perkhidmatannya tetapi tidak termasuk –

 • nilai mana-mana mana-mana tempat tinggal atau bekalan apa-apa makanan, minyak, lampu atau air atau rawatan perubatan atau mana-mana kemudahan atau perkhidmatan yang diluluskan;
 • apa-apa caruman yang dibayar oleh majikan sendiri kepada mana-mana kumpulan wang pencen, kumpulan wang simpanan pekerja, skim pemberhentian kerja, mengurangkan pekerja, penamatan, rentikan sementara atau skim persaraan, skim jimat-cermat atau mana-mana kumpulan wang lain atau skim yang ditubuhkan untuk faedah dan kebajikan pekerja.
 • apa-apa elaun perjalanan atau nilai apa-apa konsesi perjalanan;
 • apa-apa jumlah yang kena dibayar kepada pekerja untuk menanggung perbelanjaan-perbelanjaan khas yang diperlukan olehnya kerana jenis perkerjaannya;
 • apa-apa ganjaran yang kena dibayar atas pemberhentian atau persaraan; atau
 • apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian dari apa-apa bonus tahunan.

 

Untuk pembacaan penuh Akta Kerja ini, anda boleh rujuk di sini.

Undang-undang di bawah Akta Kerja 1955 ini meliputi banyak perkara dan admin akan kembangkan lagi perkara-perkara tersebut pada artikel yang akan datang. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah. – wikikau.com

 

6 Replies to “Pengenalan Akta Kerja 1955”

 1. bagaimana jika tmpt tinggal di sediakan oleh majikan dan kemudahan pengangkutan juga di sediakan?tetapi makan minum ditanggung pekerja sendiri..adakah majikan berhak memotong dari gaji minima tersebut?

  1. Tidak boleh kerana gaji minima adalah gaji pokok yang tidak boleh dikurangi jumlahnya kerana kemudahan yang disediakan kepada pekerja. Itu bukan alasan utk tidak membayar gaji minima kepada pekerja. Jika berlaku, boleh report kepada pejabat buruh berhampiran

  1. Majikan : Jika DI telah dibuat dan pekerja didapati bersalah dan ditamatkan perkhidmatan, pekerja boleh diberhentikan tanpa tempoh notis dan pampasan (faedah penamatan kerja)

   Pekerja : Mana-mana pekerja yang tidak berpuashati dengan DI yg dijalankan atau keputusan, boleh kemukakan aduan di Jabatan Perhubungan Perusahaan atau Pejabat Tenaga Kerja berdekatan. Pihak ini akan menyiasat samada DI yg dibuat oleh majikan betul2 mengikut prosedur yg ditetapkan. Jika tidak, keputusan selepas DI yang di buat boleh dicabar dan diragukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *