Pengenalan Akta Kerja 1955 | Akta Kerja atau Employment Act 1955 adalah undang-undang pekerjaan yang diguna pakai di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Untuk negeri Sarawak, undang-undang yang diguna pakai ialah Ordinan Buruh Sarawak Bab.76 / Sarawak Labour Ordinance Cap.76 manakala negeri Sabah pula, menggunakan Ordinan Buruh Sabah Bab.67 / Sabah Labour Ordinance Cap.67.

Akta Kerja 1955 adalah akta yang digubal pada tahun 1955 dan telah dipinda hampir keseluruhanya pada tahun 1998. Akta ini meliputi peruntukan hak-hak pekerja yang bertujuan melindungi pekerja dari sebarang eksploitasi oleh majikan dan meletakkan faedah-faedah minima yang perlu diberikan kepada pekerja yang dilindungi di bawah akta ini.

Bukan semua pekerja dilindungi oleh akta ini kerana ianya ada beberapa syarat. Sebagaimana di bawah Seksyen 2 (1) Akta Kerja 1955 menyebutkan tafsiran “pekerja” adalah bererti mana-mana orang atau golongan yang;

a) dimasukkan dalam mana-mana kategori dalam Jadual Pertama setakat mana yang dinyatakan di dalamnya; atau

b) berkaitan dengan orang yang mana Menteri membuat perintah di bawah subseksyen (3) atau seksyen 2A;

Jadinya kat sini kita akan sentuh Jadual Pertama tersebut? Apakah yang dimaksudkan dengan Jadual Pertama? Adakah sama dengan jadual perlawanan bola? atau jadual gaji? hehe.. bukan yer.. Ianya adalah satu ketetapan dimana bukan semua pekerja adalah “pekerja” sebagaimana tafsiran di atas. Ini kerana ada beberapa perkara yang perlu dilihat atau dipastikan sebelum seseorang itu dikategorikan sebagai “pekerja” sebagaimana di bawah seksyen 2 (1) tersebut. Bila seseorang itu dianggap “pekerja” maka barulah mereka ini dilindungi oleh akta & ordinan.

Syarat paling popular antaranya adalah:

  1. bergaji RM 2,000 dan ke bawah;
  2. atau jika ia melebihi RM2,000, dia hendaklah pekerja yang berkerja secara ‘manual’ iaitu kerja yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan dan skill tangan semata tanpa perlukan sebarang keperluan untuk menganalisa atau berfikir.

Jika ada mempunyai buku akta kerja 1955 versi hingga 15hb ogos 2014, halaman jadual pertama adalah m/s 116. Jika ada muatturun akta kerja melalui link yang admin sediakan di bawah, ianya berada pada m/s 106 First Schedule

 

Contract of Service

Bagi maksud Akta Kerja 1955, pekerja juga adalah mereka yang di bawah kontrak perkhidmatan (Contract of Service) dan bukannya kontrak bagi perkhidmatan (Contract For Service).

 

Maksud Upah Di Bawah Akta Kerja 1955:

Seksyen 2 (Tafsiran):

“upah” ertinya upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai kepada seorang pekerja bagi kerja yang dibuat mengikut kontrak perkhidmatannya tetapi tidak termasuk –

  • nilai mana-mana mana-mana tempat tinggal atau bekalan apa-apa makanan, minyak, lampu atau air atau rawatan perubatan atau mana-mana kemudahan atau perkhidmatan yang diluluskan;
  • apa-apa caruman yang dibayar oleh majikan sendiri kepada mana-mana kumpulan wang pencen, kumpulan wang simpanan pekerja, skim pemberhentian kerja, mengurangkan pekerja, penamatan, rentikan sementara atau skim persaraan, skim jimat-cermat atau mana-mana kumpulan wang lain atau skim yang ditubuhkan untuk faedah dan kebajikan pekerja.
  • apa-apa elaun perjalanan atau nilai apa-apa konsesi perjalanan;
  • apa-apa jumlah yang kena dibayar kepada pekerja untuk menanggung perbelanjaan-perbelanjaan khas yang diperlukan olehnya kerana jenis perkerjaannya;
  • apa-apa ganjaran yang kena dibayar atas pemberhentian atau persaraan; atau
  • apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian dari apa-apa bonus tahunan.

 

Untuk pembacaan penuh Akta Kerja ini, anda boleh rujuk di sini.

Undang-undang di bawah Akta Kerja 1955 ini meliputi banyak perkara dan admin akan kembangkan lagi perkara-perkara tersebut pada artikel yang akan datang. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah. – wikikau.com